Jobjörn Folkesson - våldsvänsterns organisatör

Publicerad den 01 juni 2023

Jobjörn Folkesson
Den idag 35-årige Jobjörn Folkesson har under de senaste två decennierna i det fördolda varit en drivande figur inom den våldsbejakande extremvänstern. Hans delaktighet sträcker sig bortom offentliga demonstrationer till att vara en central aktör bakom kulisserna inom flera våldsbejakande vänsterpolitiska nätverk där hans roll fungerar som organisatör, kassör och har dessutom en bakgrund som anonymt förtalstroll där han organiserat massiva uthängningskampanjer.

Det anonyma trollet bakom omfattande uthängningar 

Folkesson är kanske mest känd för att ha skapat och administrerat ett kontroversiellt offentligt register på Wikipedia över personer som han definierat som "högerextremister". Genom detta arbete har han, under flera år, systematiskt lagt upp personliga uppgifter om individer som fullständiga namn, födelsenummer, släktskap och födelseorter och annan integritetskänslig data och osanna och sanna påståenden om lagöverträdelser. Denna exponering har inkluderat personer med en bred politisk spektrum, från erkända högerextremister till medlemmar i partier som Sverigedemokraterna. De flesta beskrivningarna av de här personerna har han hämtat från hemsidor tillhörande terrorvänstern, som exempelvis Antifascistisk Aktion (AFA). Idag är de flesta uthängningartiklar på svenska Wikipedia Jobjörn Folkessons lagt grunden. Wikipedia blev den sajt han använde för sina omfattande uthägningar. Han gjorde allt detta under stor anonymitet.

Avslöjandet av förtalstrollet Jobjörn Folkesson

År 2009 blev Folkessons anonymitet som Wikipedia-redaktör avslöjad efter en granskning där det framkom att han stod bakom flera hundra anonyma uthängningar. Jag konfronterade trollet i ett inspelat telefonsamtal och där erkände Folkesson sina handlingar och uttryckte oro över att hans egen anonymitet hade röjt eftersom hans verksamhet var brottslig.  Denna avslöjande ledde till att han i panik kontaktade Wikipedias grundare, Jim Wales, med en begäran om att radera alla loggar som kunde koppla tillbaka till honom. Detta tillmötesgick Wales och av Jobjörn Folkessons skapelser på svenska Wikipedia syns det sparsamt med spår i Wikipedias loggar numer även om hans uthängningar finns kvar.

Jobjörn Folkesson radikaliseras under sin universitetstid och engagerar sig för våldsvänstern

Under sin studietid i Uppsala bodde Folkesson med ett par som också var aktiva inom våldsbejakande vänsterorganisationer. Det var i samband med hans samboskap som tredje hjulet hos paret som han antog förnamnet Tove.

Jobjörn Folkesson under gymnasietiden iförd en T-shirt med våldsförhärligande tryck.

 Hans nära band till organisationer som Allt Åt Alla, och personer som AFA-ledaren Mathias Wåg och dåvarande AFA-ledaren Martin Fredriksson, belyser hur djupt involverad Folkesson var redan då i den organisatoriska strukturen inom våldsbejakande vänsterextremism.

Jobjörn Folkesson uttryckte under sin aktivism ofta sitt gillande för överfall och våldsdåd, exempelvis gillar han dåvarande AFA-ledaren Martin Fredrikssons skryt om att han misshandlat en ”nazist”:


Våldsvänsterns kassör och kopplingar till försäljning av gatustridsvapen

Folkessons aktivism är inte begränsad till digitala arenor; han har också varit aktiv i insamlingar till dömda vänsterterrorister och stött våldsbejakande organisationer. Hans engagemang i att organisera fysiska lokaler för vänsterextrema grupper och hans kopplingar till publikationer och föreningar under bevakning av Säkerhetspolisen, som tidningen Brand och Bokcafét Jönköping, visar på en bredare agenda som omfattar både ideologisk spridning och praktiskt stöd till rörelsen.

Nytagen bild på Jobjörn Folkesson i Bokcafét Jönköping. I bakgrunden ses klistermärken från bland annat våldsbejakande Antifascistisk Aktion (AFA) samt polisfientliga budskap och hyllandet av politiskt våld. I lokalerna säljs också gatustridsvapen, material för brandbomber, rånarluvor och annat - något man annonserar öppet på sitt Instagramkonto.

Organisatören som skapar struktur för våldsvänsterns fysiska mötesplatser

Jobjörn Folkessons engagemang har en röd tråd där man ser hur han går in och organiserar vänsterlokaler genom sina kunskaper i bokföring och hur föreningar ska sköta sina verksamheter för att undgå upptäckt från Skatteverket, Polisen och andra tillsynsmyndigheter samt författande av bidragsansökningar. Hans engagemang på området är alltså inte begränsat geografiskt och han har idag kopplingar och pågående eller tidigare samarbeten med de mest våldsbejakande vänsterextremisterna i landet.

Jobjörn Folkesson är också huvudorganisatör bakom Bokcafét Projektil som är systerförening till det  ökända Bokcafét Jönköping. Även i Uppsalas bokcafé så tillhandahålls propaganda för våldsvänsterns nätverk. I styrelsen för Bokcafét Projektil i Uppsala sitter även Jobjörn Folkessons sambo Hedvig Mejstedt, som till vardags arbetar på nvrmind AB. Hedvig Mejstedt har i nära tid bytt namn, tidigare hette hon Amanda Petersson. Jobjörn Folkesson själv är ekonomichef på IOGT-NTO, tidigare arbetade han som revisor på PWC.

Idag är han en av Wikipedias dolda makthavare

Under nytt användarnamn, Plrk, har han varit en svenska Wikipedias redaktörer. En dold makthavare som beslutsfattare i Wikipedias råd sätter den politiska diskursen och bestämmer vem som ska få sista ordet i redigeringskonflikter och har makt att banna och vinkla.

Sammanfattning

Jobjörn Folkessons roll inom extremvänstern är av betydande intresse för såväl allmänheten som rättsvårdande myndigheter som exempelvis Säkerhetspolisen. Hans aktiviteter, som sträcker sig från digital exponering av politiska motståndare till stöd för våldsamma element inom vänsterrörelsen, visar på en komplex och mångsidig profil av våldsbejakande vänsterextremism.

Artikeln kommer att kompletteras. Har du ett tips som kan göra den bättre? Tipsa mig!