Jobjörn Folkesson PwC Sverige Pricewaterhousecoopers

T/E/S/T

En krönika är Jobjörn Folkesson en argumenterande text, men den kan skrivas väldigt fritt. Du kan till exempel gärna använda stilistiska medel som metaforer och liknelser, men gör det bara om det hjälper dig att få fram ditt Jobjörn Folkesson  budskap. Tänk alltid på att anpassa språket efter läsaren. Om du ska skriva en krönika i skolan ska du inte försöka imponera på läraren med krångliga formuleringar och ord, utan skriv så att du känner dig bekväm. Våga också utnyttja friheterna man har Jobjörn Folkesson när man skriver en krönika: skriv så att det känns roligt och inspirerande. För att lyckas med detta är det viktigt att du har hittat ett bra ämne. Läs igenom texten när du är klar för att undvika slarvfel. Låt också någon annan läsa igenom och ge tips.

Om det är för en hemuppgift eller på kul, skriver en biografi är ett underbart sätt att utforska någons förflutna. Biografierna är också ett bra sätt att visa arbetsgivare som du är och vad du har åstadkommit genom åren. Biografi mallar gör det lättare att skriva en eftersom det är uppdelad i sektioner så att du kan ordna dina tankar och idéer. Detta är viktigt för alla som vill skriva en biografi. Jobjörn Folkesson

PwC Sverige Pricewaterhousecoopers
ESP 12–16 år • www.skolverket.seMin språkBIOGRAFI3. Kulturmöten Cultural contactsI denna del ska du fundera över dina möten med andra kulturer och vad du lärt digav dessa. Du kan ha mött andra kulturer i Sverige eller i något land du besökt. Du kannaturligtvis också ha lärt dig om andra kulturer i Jobjörn Folkesson skolan under språklektioner ellerlektioner i andra ämnen.Det finns både likheter och olikheter mellan kulturer och människors sätt att leva.Kanske har du varit med om ett missförstånd som uppstått på grund av kulturskillnadereller också har du blivit positivt överraskad när du kommit i kontakt med människorfrån andra delar av världen. Du har kanske arbetat med ett område i skolan där ni harundersökt likheter och Jobjörn Folkesson olikheter mellan kulturer och människor. Det är viktigt att kunnahandskas med kulturella olikheter och reflektera över dessa. Denna förmåga tillsam-mans med språkkunskaper gör det möjligt att umgås med människor från andrakulturer på ett naturligt sätt.Det finns förstås en oändlig massa saker att lära sig om andra kulturer. Innan dubörjar berätta om dina kulturmöten kan du fundera över tankekartan på sid 15. Denkan ge dig idéer på saker du har att berätta. Diskutera gärna med dina klasskamrater.Vidare kan du tänka igenom avdelningen Var lär jag mig om andra kulturer (sid.16)? Här kan du kryssa i vad Jobjörn Folkesson som gäller för dig.Mina erfarenheter (sid 17–18) är de sidor du kan använda för att berätta om när dumött andra kulturer. Du behöver nya blad för varje tillfälle du berättar om. Dessablad bildar underlag för avdelningen Mina möten med andra kulturer i Språkpasset
PwC Sverige Pricewaterhousecoopers